Leidse regio economisch robuust en sterk

Index071

De Index071 wordt jaarlijks opgesteld door bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. In Economie071 werken de onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeenten uit de Leidse regio samen aan het versterken van de regionale kenniseconomie. De 071-index meet de vorderingen van de regio op vijf thema’s: Life Sciences and Health (versterken), ondernemerschap en jong talent (verdienen), aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt (verbinden), vestigingsklimaat (verleiden) en regiomarketing (vertellen).

 

Inzetten op eigen kracht loont

Life Siences and Health en ondernemerschap en jong talent zijn twee thema’s die kenmerkend zijn voor de 071-regio als kennisregio. Deze ontwikkelen zich sterk. Door in te zetten op deze thema’s heeft de regio een zelfstandige positie ontwikkeld tussen de zuid- en noordvleugel in. Ook op het thema ‘regiomarketing’ blijft de 071-regio zich goed ontwikkelen. Dat blijkt met name uit de constante instroom van expats. De uitdaging is de kennisintensiteit van het cluster Life Sciences en Health en de aantrekkingskracht op jongeren, vast te houden en tegelijkertijd de mogelijke achterstand op punt van vestigingsklimaat en bereikbaarheid weg te werken.

Trends en ontwikkelingen

In de index is dit jaar ook een hoofdstuk opgenomen die een aantal trends en ontwikkelingen in de economische structuur in beeld brengen. Dit zijn trends die vanuit een aantal gezaghebbende kennisbronnen worden aangedragen. Het gaat om een eerste verkenning van onderwerpen als energie- en klimaatneutraliteit, circulaire economie, Smart City, uitnodigingsplanologie, bètatechniek, robotisering en de veranderende arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze verkenning gaat Economie071 kijken naar nieuwe projecten binnen de thema’s duurzaamheid, mobiliteit en de arbeidsmarkt van de toekomst.

Bron: Economie071.nl