Oprichting GenNovation: Samenwerking op het gebied van R&D en veredeling

Oprichting GenNovation: Samenwerking op het gebied van R&D en veredeling

Door de bundeling van kennis op het gebied van research en development zien de drie bedrijven mogelijkheden om hun individuele marktposities te versterken en de lange termijn continuïteit te waarborgen.

“We zien diverse raakvlakken binnen de veredelingsactiviteiten van onze organisaties”, aldus Leo Hoogendoorn, CEO van Florensis namens de deelnemende partijen.

De uitwisseling van kennis en ervaring leidt tot een versterking van de onderzoeksprogramma’s. Iedere deelnemer blijft zijn eigen R&D beleid voeren en binnen GenNovation voeren wij gezamenlijke projecten uit. Onze intentie is om de komende jaren de samenwerking uit te bouwen met nieuwe initiatieven en mogelijk meer deelnemende organisaties.

Voor de uitvoering van de diverse projecten zullen biotechnologiebedrijven en onderzoeksinstellingen benaderd worden om samenwerking hiermee te bewerkstelligen. GenNovation gaat op korte termijn op zoek naar een programmamanager om vanuit Hendrik-Ido-Ambacht invulling te geven aan deze ambities.

Ruim een jaar geleden heeft InnovationQuarter het initiatief genomen om dit consortium op te zetten en te onderzoeken waar concrete mogelijkheden voor een samenwerking op het gebied van R&D op te zetten. InnovationQuarter heeft toen per bedrijf de individuele wensen en belangen duidelijk in kaart gebracht, om van hieruit tot een concreet samenwerkingsmodel te komen. Dat is nu gerealiseerd!