€ 1,5 mln. voor innovatieprojecten MKB Zuid-Holland

1,5 miljoen euro voor innovatieprojecten MKB Zuid-Holland

De € 1,5 mln. komt beschikbaar via een regionale variant van de Innovatie Prestatie Contracten (IPC): IPC-Zuid-Holland. Het IPC is al een bekende, landelijke regeling van het ministerie die gezamenlijke innovatieprojecten van 10 tot 20 bedrijven ondersteunt. Voor het eerst wordt deze regeling nu toegespitst op de kracht en ambities van een regio. Het IPC-Zuid-Holland maakt de regio klaar voor de toekomst, door regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie te initiëren en te versterken.

Big data, robotisering, sensortechnologie

IPC-Zuid-Holland richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy. MKB-ondernemers die zich bezighouden met onder andere robotisering, big data en sensortechnologie kunnen een aanvraag doen. Daarnaast helpt de regeling het MKB om beter aan te sluiten op de fieldlabs in Zuid-Holland; praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen nieuwe technologieën in praktijksituaties kunnen ontwikkelen, testen en demonstreren. De kennis en faciliteiten van deze fieldlabs ondersteunen ondernemers in hun innovatie-ambities en zorgen ervoor dat hun producten en diensten sneller naar de markt kunnen worden gebracht. Voorbeelden van fieldlabs in Zuid-Holland zijn de Green Village, de Duurzaamheidsfabriek en het Dutch Optics Centre. Hoe meer ondernemers de weg naar deze fieldlabs weten te vinden, hoe beter de regionale kracht benut wordt.

Aanvragen subsidie vanaf september

De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Economische Zaken stellen allen 500.000 euro beschikbaar voor de regeling. Vanaf september kunnen ondernemers een aanvraag indienen via de website van RVO . IPC-Zuid-Holland is een pilot en wordt tegelijk met de landelijke regeling opengesteld. Bij succes wordt de regionale IPC mogelijk ook in andere regio’s geïntroduceerd. De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter ontwikkelt in de zomermaanden samen met ondernemers en partners als FME projectvoorstellen voor de IPC-Zuid-Holland.